lördag 11 januari 2014

Nato eller EU?

I den pågående debatten för eller emot en Natoanslutning, kan det vara bra, att känna till vad det egentligen står i Nato-stadgan respektive i EU Lissabonfördrag om skyldigheten att bistå varandra vid ett väpnat angrepp.


I Nato Artikel 5 står följande:


"Parterna är överens om att en väpnad attack mot en eller flera av dem i Europa eller Nordamerika ska anses vara en attack mot dem alla och därför de är överens om att, om ett sådant väpnat angrepp inträffar, var och en av dem, i utövandet av rätten till självförsvar, individuellt eller kollektivt, erkänns i artikel 51 i stadgan för Förenta nationerna, kommer att bistå den eller de parter så attackerade genom att genast, individuellt och överenskommelse med övriga parter, sådana åtgärder som den anser nödvändiga, inklusive användning av vapenmakt, för att återställa och upprätthålla säkerheten i regionen i Nordatlanten."


Och i EU Artikel 42.7 står följande


"Om en medlemsstat skulle utsättas för ett väpnat angrepp på sitt teritorium, är de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge den medlamsstaten stöd och bistånd med alla till buds stående medel i enlighet med artikel 51 i Förenta nationernas stadga...."
Vilken skrivning är mest bindande?

3 kommentarer:

 1. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera
  2. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

   Radera