fredag 18 mars 2011

Svensk medverkan?

FN säkerhetsråd har nu fattat beslut om en zon, där flyg inte får förekomma över Libyen och, som det verkar kommer flera stater att delta i att beslutet efterföljs. Det skulle säkert underlätta för oppositionen mot Khadaffi om insatser görs ganska omgående.

Man kan konstatera, att till och med Norge uttalat att man kan bidra med jaktflyg. Och, om man nu ska ironisera något, det norska flygvapnet är ju så stort - i alla fall jämfört med det svenska, som ju inte kan tänkas komma till insats alls, eftersom vi ju inte budgeterat för en sådan insats. Och då kan det ju inte bli något!

Vi borde kanske fundera lite på vad det betyder att vi ska ha ett insatsförsvar!

onsdag 16 mars 2011

Vad styr nyhetsutbudet?

Kring de fruktansvärda händelserna i Japan uppstår en flora av intressant journalism. I svenska media tycks man - tydligen av svenska interna skäl - koncentrera sig på strålningsriskerna från de mer eller mindre havererade kärnkraftverken. Man får nästan intrycket att jordbävningarna förorsakades av kärnkraftverken, fast det ju faktiskt var tvärtom! Och det är väl tsunamin som förorsakat problemen med kärnkraftdriften och inte tvärt om!

I sin iver att argumentera mot kärnkraftsförnyelsen i Sverige, glömmer många här bort att en ny stor jordbävning kan vara aktuell ganska snart och det pågår redan smärre skalv i Tokyoområdet - och det är mycket oroande; mycket mer än eventuella stråldoser som kunde dyka upp i vårt närområde! Japan står eventuellt inför en enorm katastrof på grund av de geologiska och seismiska förutsättningarna. Det borde man kanske tänka lite mer på!

Och angående lokalisering av framtida kärnkraftverk, så borde man kanske välja att placera dem mitt på någon lugn tektonisk platta - till exempel i Sverige!