lördag 15 januari 2011

Väpnade vakter ombord på handelsfartyg

Det rapporteras, att ett norskt rederi har beslutat sig för att hyra in beväpnade vakter ombord på sina fartyg, då de passerar områden med pirater. Detta kan naturligtvis anses vara bra och väl, men det betyder samtidigt att statens våldsmonopol bryts och det öppnar för oanade konsekvenser på sikt.

Vi vill nog i förlängningen alla att väpnat våld enbart ska tillgripas i nödfall och av ansvariga aktörer och det betyder nog att de bör utgöra en del av statens försvar och stå under staliga disciplinregler. Vi bör kanske sätta upp den typen av förband inom vårt insatsförsvar, som ju enligt grundreglerna ska kunna skydda svenska intressen även internationellt - en klar uppgift för amfibiekåren!

torsdag 6 januari 2011

Ryska helikopterfartyg

Den 24 december förra året(!) beslöt den ryska ledningen om att ingå avtal med franska leverantörer för anskaffning av fyra - inledningsvis två - helikopterfartyg typ Mistral. Vissa svenska bedömare drar därav långtgående slutsatser, som kanske är lite väl närsynta och troligen inte alls vad fartygen anskaffas för.

Det har under lång tid varit ett bekymmer och en brist inom den ryska marinen, att när det händer något ute i världen, så efterfrågas omedelbart amerikanska hangarfartyg - egentligen alldeles oberoende av vad som händer - allt från flygunderstöd i Afghanistan till beredskap för insats i den koreanska konflikten och till hjälptransporter till jordbävningsdrabbade i Haiti.

Det är kanske dock lite för dyrt för andra än för USA, att upprätthålla den mycket avancerade kapaciteten och överallt. Britter och fransmän har insett detta och kommer att dela på kostnaderna för hangarfartyg i framtiden och båda dessa stater har i stället en enklare form av nationella insatsmöjligheter i form av helikopterbärande fartyg. Och nu vill den ryska marinen vara med på den internationella världsarenan - lite mera än bara i form av en enstaka jagare i Adenbukten. Det orkar ju till del betydligt mindre mariner med - som t e den svenska!

Min bedömning är att det är för att kunna upprätthålla en marin närvaro i Gorsjkovs anda, som ryssarna anskaffar fartygen - inte för att anfalla Gotland, som en del tycks tro. Om de dessutom tror så därför att de vill få tillstånd ett ökat försvarsanslag i Sverige, så finns det en annan och enklare väg. Det står faktiskt under punkten 3 i Lissbonavtalets artikel 42, att "Medlemsstaterna förbinder sig att förbättra sin militära kapacitet." Det bör vi alltså göra och helst utan att hänvisa till den "ryska upprustningen", som vissa fortfarande gör, för det var så vi argumenterade under det kalla krigets dagar. Metoden innebär att man hänvisar till den ökande ryska försvarsbudgeten, som alltså i ett beslut nu ökar med - inledningsvis - 700 miljoner euro, för det är så mycket det första Mistralfartyget kommer att kosta, när bygget inleds i St Nazaire i Frankrike!