lördag 1 februari 2014

Försvarets förmåga?

Frågan om försvarets förmåga var tillräcklig, var grunden för ett av Folk och Försvars seminarier och upplägget var mycket ambitiöst. Men dessvärre blev det i stora delar bara en debatt om Försvarsmaktens budget och egentligen inte om försvaret av vårt land och våra medborgare.
Det finns en tydlig tendens. Man vill inte inse, att vi faktiskt har fattat ett beslut om att övergå till en förändrad inriktning för vårt försvar - inklusive Försvarsmakten. I stället försöker man föra i bevis, att vår Försvarsmakt är mindre än den ryska och därför behövs det ett resurstillskott. Resonemanget verkar lite för förenklat, tycker jag. Magnus Christiansson försökte i alla fall lyfta frågan, men hans försök dribblades snabbt bort av arméns personalproblem och andra och tämligen vardagliga anslagsfrågor. Det tyckte jag var synd och mitt försök att ansluta till min namnes försök misslyckades också.
För visst vill jag också ha ett bättre försvar, men det ska inte bygga på resterna från förr, utan byggas upp med en framtida säkerhet för vårt land som ledstjärna. Här ser jag en idag helt otillräcklig förmåga, att skydda samhällets dagliga behov av förnödenheter. Vi har ju i praktiken inte någon marin längre och marina förband för sjöfartsskydd måste prioriteras, som jag ser det!
Det kan betyda ett tillskott om minst två förband av patrullfartyg och ett amfibieförband för Göteborgsområdet.
Men visst behövs det också ett bättre luftförsvar. Självfallet borde jaktflyg baseras i Stockholms och Göteborgs närhet för att kunna lösa incidentuppgifter och visst borde vi utveckla en luftvärnsrobot med rimlig räckvidd för att skydda flygbaserna - och Gotland.
För markförsvaret skulle det också behövas en markmålsrobot med god räckvidd - en svensk-norsk utveckling av en slags Tomahawk, Land Attack Missil vore säkert intressant och skulle kanske även kunna baseras ombord på patrullfartygen, om så skulle anses behövligt!
Och vi borde ganska snart utveckla och skaffa oss och vårt samhälle någon förmåga att kunna stå emot cyberangrepp.
Det är kanske i en sådan belysning, som man kan diskutera försvarets förmåga och den är alltså ganska otillräcklig!