tisdag 29 maj 2012

"U 137"

Efter ett veckoslut i Karlskrona och i utländska vänners umgänge, har jag förstått, att många tydligen tycks tro att den ryska ubåten S 363 (som hon egentligen hette) kränkte Sverige då hon gick på grund på Gåsefjärden! Visst är det märkligt "landbundet" och präglat av den svenska sjöblindheten!

Kränkningen inträffade ju då ubåten passerade in på svenskt sjöterritorium utan tillstånd flera timmar innan grundstötningen skedde. Kränkningen skedde alltså till sjöss sydost om Utklippans fyr och den ganska stora fyren hade ju också observerats av ubåtens besättning, men de uppgav att de trodde det rörde sig om en liten lampa - fiskeprick - som används för att markera var fiskeredskap kan ligga utlagda! För en sjöman är den förklaringen inte annat än skrattretande om det inte vore förknippat med en allvarlig kränkning av den svenska suveräniteten!

torsdag 10 maj 2012

Svensk containertrafik

I gårdagens SvD presenterades framtidsutsikterna för landets största containerhamn, Göteborg. Där omsätts i dagsläget omkring 900 000 TEU-enheter per år. För att få en uppfattning om hur det kan se ut, kan man ju tyvärr ganska ofta se långtradare på våra vägar och som regel kan de bara lasta en enda container, så det är ju verkligen inte där som transportkapaciteten finns. Den finns, som alltid, till sjöss! Det bör man kanske uppmärksamma lite mera här i Stockholmsområdet, där Norvikshamnen norr om Nynäshamn nu har fått klartecken från både Miljööverdomstolen och från Högsta domstolen att sätta igång utbyggnaden.

Vi har då tre svenska containerhamnar, som av EU klassats som kärnhamnar: Göteborg, Stockholm och Malmö/Köpenhamn. Det är till dessa hamnar som det som kallas för Havens motorvägar kommer att leda stora godsmängder i framtiden och för Stockholms (med Nynäshamn) del innebär det att vi kan bli ett nav i Östersjötrafiken- med alla de konsekvenser det kan medföra och om vi förstår att satsa på detta!

Ett enda modernt containerfartyg av det som kallas för sjätte generationen, kan lasta mellan 11000 och 14000 containers. Det är alltså många långtradare, som vi kan undvika på våra vägar, om vi tänker igenom vår framtida sjötrafik!

fredag 4 maj 2012

Hur är det med vår sjöbevakning?

Det har rapporterats, att den finländska isbrytaren Nordica blivit utsatt för ett rent "piratdåd" till sjöss "utanför Öland"som det angavs.

Alldeles oberoende av vad man tycker om att "piraterna" faktiskt utgjordes av Greepeaceaktivister, så skedde tydligen bordning och övertagning av isbrytaren på svenskt territorialhav och det är detta som är min poäng.

Ett fredligt fartyg under förflyttning på vårt sjöterritorium ska enligt folkrätten skyddas mot sådana incidenter av den svenska marinen eller av kustbevakningen. Och så skedde tydligen inte, vilket ganska få svenska betraktare och nyhetsläsare ens lade märke till.

Man kan alltså lätt konstatera, att vår närvaro till sjöss är alltför svag för att kunna agera längs hela vår långa kust!