torsdag 14 oktober 2010

Hur tänker dom egentligen?

Nu har personaldirektören på Högkvarteret tydligen beslutat, att alla anställda, som inte skrev på ett nytt tjänstgöringsavtal -alldeles oberoende av profession och specialitet - ska avskedas. Alldeles tydligt föreställer man sig i högkvarterets personalstab att vi skulle skicka enskilda anställda som soldater enligt det gamla "utlandsstyrkesystemet", men så ska det ju inte vara i ett insatsförsvar. I ett sådant skickar man förband! Och piloternas förband - jaktdivisionerna - kommer nog aldrig att skickas till Afghanistan. Vi har ju till och med svårt att besluta om att de skulle kunna förstärka incidentberedskapen i Baltikum, vilket annrs kunde vara en ganska bra uppgift.

Nu försvinner antagligen en hel del piloter från försvaret! Grattis SAS!

Och helikopterfrågorna kommer ju inte direkt närmare någon lösning heller.

Man kanske skulle överväga att göra tvärtom. Avskeda personaldirektören och behåll piloterna!

fredag 1 oktober 2010

Förhöjd terroristberedskap.

Det rapporteras att polisen höjt sin beredskap att möta terroristangrepp. Men Försvarsmakten? Gör man ingenting där? Självklart måste landets samlade resurser kunna utnyttjas för att möta ett större terroristangrepp, annars kan det gå illa!