söndag 19 december 2010

På rätt kurs

Marininspektören har avlagt ett besök i Ryssland och träffat såväl marinchefen som chefen för Östersjömarinen. Besöket får anses som en första och inledande kontakt för ett kommande samarbete mellan våra mariner kring frågor rörande säkerheten till sjöss i Östersjön. Det har ju redan inträffat en "terroraktion" här och det kan finnas anledning för oss att tillsammans verka för att det inte blir någon fortsättning av piratverksamheter eller människosmuggling i vårt närområde

söndag 12 december 2010

Årets sjöfartsprofil

Det finns anledning att gratulera Anna Risfelt Hammargren till utmärkelsen "Årets Sjöfartsprofil" för hennes omfattande arbete med att samla så många svenska maritima intressen som möjligt i ett gemensamt "maritimt kluster"!

Grattis

Terroristattacker

Sverige är underbart! Nu, när det smäller i Stockholm för första gången upptäcker man att det finns terrorister, som faktiskt utför allvarliga dåd även i Sverige! Hur var det med kapningen till sjöss av Arctic Sea? Hur är det med helikopterrånet i Västaberga? Det är klart att det också ska betraktas som terroristanfall, annars förstår vi aldrig hur ett internationellt agerande i själva verket fungerar! Och vårt försvar måste byggas upp med anledning av den kunskapen!

Det kan verkligen inte vara som en säkerhetspolis sa vid en presskonferens att "terrorist-attacker är säkerhetspolisens ansvar". Det är faktiskt en fråga för hela samhällsförsvaret! Inkluderande Försvarsmakten!