fredag 28 mars 2014

Alternativ bekämpningsmetodI krimkrisens fotspår uppstår kanske en fråga, om invasionernas tid är slut och om man i stället har man börjat tillämpa annektering som en bekämpningsmetod! Det kanske finns andra alternativ till den klassiska invasionen? Det finns här anledning att påminna om en metod - avskärning och isolering - som några debattörer försökte lansera tidigare i år.


Det är ju så att Sveriges uthållighet mot en avspärrning numera är synnerligen kort. Det rör sig faktiskt om kortare tider än ÖB famösa veckoförsvar och det beror på att vårt samhälles hela försörjning bygger på ett ständigt fungerande varuflöde, som "just-in-time" ska kunna fungera utan störningar. Man behöver alltså inte gå till väpnat angrepp för att Sverige ska kunna tvingas ge upp! Det räcker med att man förhindrar de sjötransporter som försörjer landet från att komma fram och mer än 90% av alla våra varor som vi importerar för att  samhället ska kunna fungera normalt går på köl!  Ett par dagar utan en normal försörjning räcker för att det ska bli stora konsekvenser i vårt näringsliv och i vårt samhälle.


Vi måste alltså kunna säkerställa att vårt samhälles normala funktioner finns redan i fred - och det behövs alltså inte några stora militära operationer för att försätta oss i ett prekärt läge!