fredag 23 mars 2012

Grundstötning i Öresund

I dagens tidningar meddelas, att det grundstött ett tankfartyg i Öresund och som det beskrivs skedde det bedömningsvis i Drogdenrännan. Tanfartyget seglar under maltesisk flagga och befälhavaren var berusad vid tillfället. Bedömninsvis ägs fartyget av en rysk redare och befälhavaren är troligen också ryss.

Den trad som de seglar på går från en rysk utskeppningshamn i innersta delen av Finska viken och fartyget hade tydlige lossat sin last innan grundstötningen skedde; bedömningsvis hade oljan lossats vid Scanraff i Brofjorden.

Den största delen av den svenska oljeimporten går ju efter den traden, men vad gör vi för att förebygga att något allvarligt händer? Ja, visst har vi en oljesaneringsberedskap, men vore det inte bättre om fartygen kunde övervakas och dirigeras innan något händer i våra farvatten?

Och tänk så enkelt vi skulle kunna förebygga svåra oljeskador, om tankfartygen i stället seglade under svensk flagga!