torsdag 20 oktober 2011

Märkligt EU.projekt

I dagens tidningar presenteras ett EU-projekt kallat Nordiska triangeln - ett järnvägsprojekt som tydligen anses vara en viktig del av storsatsning på EU framtida infrastruktur för godstransport. För en sjöman ser det hela ganska egendomligt ut. Tänker man sig verkligen transportera större mängder av gods och råvaror runt Bottniska viken? Eller svenskt exportgods från norr Norrland per järnväg till kontinenten? Det verkar inte särskilt väl genomtänkt.

Tänkt maritimt i stället!

Det finns ju fartyg som kan transportera mycket billigare och i det här fallet dessutom betydligt kortare väg.

måndag 17 oktober 2011

Danska handelsflottan ökar


Idag meddelar TT att den danska handelsflottan är den största sedan 1995 mätt i antal fartyg. 597 fartyg seglar under dansk flagg. Mätt i tonnage har handelsflottan aldrig varit större. I dag omfattar den 14,5 miljoner ton dödvikt.

Det talas dock försiktigtvis inte om att en hel del av fartygen är utflaggade från Sverige!

Vi behöver en bättre sjöfartspolitik i landet - inte minst av säkerhetsskäl och för att kunna hålla rimlig koll på den ständigt ökande sjötrafiken runt våra kuster. Det handlar inte bara om riskerna för oljekatastrofer utan också om risken för terroristattacker av olika slag.

Vi har redan haft ett fall - Arctic Sea förra året och vad som då hände - och eventuellt till och med på svenskt sjöterritorium - har vi ingen kolla på alls!

onsdag 12 oktober 2011

Greklandshjälpen

I dagarna är ju en "Greklandshjälp"aktuell, men den "riktiga" Greklandshjälpen genomfördes faktiskt mitt under brinnande krig mellan september 1942 och mars 1945 av fartyg från den svenska handelsflottan. Det verkar vara helt bortglömt numera, men det går fortfarande att hitta uppgifter på nätet om denna gärning.

Efter tyskarnas ockupation av Grekland 1941 befann sig den grekiska befolkningen i nöd. Det hade varit missväxt och kriget hade gjort svälten ännu värre. Då framförhandlades att en svensk-schweizisk Röda-korskommission skulle få arrangera för nödhjälp i form av spannmål, torkade grönsaker och fisk, som fick transporteras från USA och Kanada till det svältande Grekland!

Fartygen gick från Montreal, där de lastades, via Gibraltar och Messinasundet, där de inspekterades av britter respektive italienare till de grekiska hamnarna Pireus och Thessaliniki. Fartygen hade stora Röda-korsmarkeringar målade på sidorna och var väl upplysta om natten så att man därigenom skulle kunna undvika bli utsatta för krigshandlingar. Dessvärre inträffade ändå anfall som sänkte ett tio-tal svenska, neutrala (! ) handelsfartyg på traden och ett tjugotal svenska sjömän omkom vid stridshandlingarna.

Denna krigsfart tycks vara helt bortglömt numera i Sverige, där ju frågorna kring landets mer eller mindre rimliga neutralitet fortfarande diskuteras. Här fanns det faktiskt ett sätt att nyttja landets neutralitet på ett humanitärt sätt! Och man ska kanske tillägga att den nyligen bortgångne svenske diplomaten Sture Linnér- då ganska ung - var en drivande kraft bakom denna Greklandskommission.

tisdag 4 oktober 2011

Vad är viktigt?

Det skrivs idag mycket om "Kanelbullens dag" och det är väl inte mycket att säga om. Men hur många vet om att vi hade "Världssjöfartens dag" i torsdags? Den 29 september firades den dagen i alla fall i Göteborg, men den verkar ha helt förkommit i övrigt från svenskt medvetande och från svenska media!

Vi kan faktiskt överleva utan kanelbullar, men inte utan vår sjöfart; ett förhållande som alltför få svenskar tycks förstå!

söndag 2 oktober 2011

Rysk expedition

Ryska flottan meddelar, att flygplanskryssaren - ibland kallat hangarfartyg - Admiral Kuznetsov någon gång på nyåret ska inleda en tre-månaders expedition till Atlanten och Medelhavet tillsammans med bland andra jagaren Admiral Tjabanenko. Övriga deltagande enheter är inte namngivna ännu, men förrådsfartyg, tankfartyg och bogserbåtar brukar ingå i sådana här ryska operationsgrupper.

Det ska bli mycket intressant att följa den expeditionen, där det för övrigt uppges att samövningar med andra staters marina enheter kommer att genomföras. Man kanske ska notera, att Admiral Tjabanenko därmed inte planeras delta i antipiratoperationen i Adenviken i närtid. Hon har annars deltagit i flera sådana.