lördag 26 februari 2011

Evakuering av svenska medborgare

Kriserna i Nordafrika har ju pågått ganska länge redan och nu börjar man tala om att svenska medborgare måste kunna evakueras. I det avseendet beter sig Sverige ogenomtänkt och man försöker få svenska medborgare "på frisläng" med andra stater eller deras flygbolag.

Tänk om vi redan i börjar av februari skickat iväg "Carlskrona" (med helikopter och amfibiedetachement ombord!) till ett beredskapsläge i Medelhavet, då hade vi haft en betydande evakueringskapacitet själva och inte vara beroende av andra!

Det är så man fungerar om man förstår sig på hur man kan utnyttja marina stridskrafter. Så gör förstås Storbritannien, Italien och tydligen även Tyskland och Frankrike, men Sverige lider av en alltför tydlig "sjöblindhet"!

torsdag 17 februari 2011

Ökad risk för stridshandlingar till sjöss

Det uppges att två iranska örlogsfartyg har passerat Suezkanalen för att senare baseras i Syrien eller Libanon. Jag bedömer att detta dessvärre kan innebära en förhöjd konfliktrisk, eftersom det troligen planeras en ny "Ship to Gaza"-expedition som nu alltså kommer att eskorteras av iranska fartyg, som oundvikligen kommer att drabba samman med den israeliska bevakningen till sjöss utanför Gaza-remsan - och båda staterna kan ev. använda sig av kärnvapen!