söndag 24 mars 2013

Vem kör gods för vem?

I veckan visades ett reportage på TV om att det ofta var utländska chaufförer, som körde långtradare i Sverige och för svenska åkare. Det svenska samhället uppgavs vara beroende av dessa transporter och det hade nu utvecklats en ny arbetsmarknad, där chaufförerna arbetade för en annan löneskala än vad svenska chaufförers avtal handlar om.

Men var frågan verkligen ny? Vem "kör" eller transporterar de stora mängderna gods till och från Sverige och därmed också inom landet?

Jo, det gör sjöfarten och vid ett alldeles slumpvis valt tillfälle - nyss och i Bottniska viken seglade faktiskt bara ett enda svenskregistrerat fartyg och trots alla ishinder fanns samtidigt 22 handelsfartyg under annan flagga därav fyra under Gibraltars flagga, tre under cypriotisk, tre under Antiguas och Barbudas och ett fartyg från Danmark respektive Färöarna. Ganska troligt fanns det för alla dessa fartyg svenska rederier i bakgrunden, för på detta sätt - genom att flagga ut - behöver man inte följa svenska löneavtal och så här har det varit en ganska lång tid redan, så när ska svenskarna reagera för detta?

Vi behöver alltså någon form av internationellt register så att svenska fartyg kan segla under svensk flagga, men samtidigt medge att svenska lagar och förordningar kan gälla för fartyg som seglar i våra angränsande hav. Det skulle underlätta för ungdomar att få jobb till sjöss och det skulla också bidra till ett bättre miljöskydd.

Där fanns också tre under brittisk och fem under holländsk flagga och två under finsk. De senare var väl kanske till och med båda ägda av rederier i hemmahamnen och seglade alltså alldeles riktigt under rätt flagga och med en gällande lagstiftning för verksamheten ombord