fredag 11 januari 2013

Ett stickspår!

Det har blivit en något egendomliga försvarsdebatt efter ÖB uttalande om uthållighet och som han sedan fick ta tillbaka! Det handlade ju om vad som eventuellt skulle kunna ske, om "någon" anföll oss och det är verkligen inte det viktigaste för vårt insatsförsvar - uppgiften handlade om vad som skulle kunna hända, om alla våra bedömningar skulle visa sig felaktiga i någon form av framtida krisläge.

För det grundläggande bedömningen som faktiskt Alliansens partier och huvuddelen av oppositionen står bakom är att något väpnat angrepp mot Sverige inte är aktuellt inom överskådlig framtid. Det är alltså här som försvarets huvudspår går och vårt försvars uppgift är alltså att idag - "Här och Nu" enligt försvarsbeslutet 2009! - att verka för att den fredliga utvecklingen bevaras eller stärks. Det är för sådana uppgifter som försvarsplaneringen alltså huvudsakligen ska ske.

Om vi skulle uppfatta att vi står under någon form av invasionshot, så ska vi förstås snabbast möjligt fatta beslut om att bygga upp försvaret igen! Men gör vi det?

onsdag 9 januari 2013

Sjöblinda riksrevisorer"En väl fungerande transportinfrastruktur är viktig, både för enskilda individer och för samhället som helhet. Staten satsar årligen mångmiljardbelopp på vägar och järnvägar. Under en tolvårsperiod rör det sig om cirka 500 miljarder kronor. Höga krav måste därför ställas på god hushållning med offentliga medel, vilket i sin tur ställer krav på regering och myndigheter. "

Så här står det i riksrevisionens rapport! Var finns sjöfarten? Räknas den inte alls in i vårt transportinfrastruktur?