söndag 28 oktober 2012

Samhällsekonomi?

Det har tillkännagivits, att Sjöfartsverket kommar att anskaffa ett antal nya helikoptrar för sjöräddningsuppgiften. Det kan ju verka bra, men i själva verket är det en form av suboptimering, som dessvärre inte är sällsynt i den svenska myndighetsvärlden. Dessutom var det förstås bråttom att skaffa helikoptrarna nu, eftersom det ligger en utredning, "Maritim samverkan, SOU 2012:48" där det förslås ett närmare samarbete mellan alla statliga myndigheter med någon form av maritimt ansvar. Annars skulle ju inte Sjöfartsverket kunna argumentera för att det ju ska vara den myndigheten som ska svara för sjöräddningen!

Men, allvarligt talat, hade det inte varit bättre, om man hade väntat lite och kanske samordnat helikopteranskaffningen med marinen? Vilken samordning det kunde ha blivit, om marinen anskaffat de ubåtsjakthelikoptrar, som inte finns i det bantade försvaret, och att de samtidigt kunde vara de sjöräddningshelikoptrar som det havsomflutna landet faktiskt behöver. Vi kan ju erinra oss färjan Estonias haveri. Då svarade marinens ubåtsjakthelikoptrar för en försvarlig del av räddningsarbetet och många människoliv kunde på det sättet räddas, trots att haveriplatsen låg ganska långt från den svenska kusten.

En vanlig internationell sedvänja är annars att alla på sjön efter förmåga hjälper till vid alla sjöräddningsfall - alldeles oberoende av myndigheterna i land! Vi kunde kanske i alla fall skulle kunna undvika att svenska myndigheter undandrar sig sitt ansvar - bara till förmån för den egna myndigheten och inte för landets säkerhet.

måndag 15 oktober 2012

Incident i Öresund


I tisdags morse förhindrade den danska sjötrafikskontrollen Öresund ett maltesiskflaggat fartyg från att gå på grund. Fartyget gick på sydlig kurs ner mot Helsingörsområdet och skulle ha gått på grund, om inte danskarna agerat så mycket att fartygsbefälet vaknade och kunde gira bort från grundet, som de skulle ha gått på om ett tiotal minuter, om de fortsatt på den inslagna kursen.

Nästa gång kanske det sker något liknande på den svenska sidan! Och risken för ett oljeutsläpp finns alltid närvarande. När ska vi lära oss att sådana här incidenter också kan drabba det annars ganska sjöblinda landet! Och visst hade det i så fall varit bra om fartyget seglat under svensk flagga, för då hade vi kunnat lagföra på ett enkelt och tydligt sätt. Så här stod det på den danska marinens hemsida:

"Fragtskibet blev beordret til at ankre syd for Helsingør, og Politiet blev herefter sejlet ud til skibet af Marinehjemmeværnets patruljefartøj, FÆNØ, så det kunne konstateres, om der var tale om spiritussejlads.

Fragtskibet er ca. 80 meter langt og har en dybgang på omkring 5 meter."


Man kan kanske dessutom tillägga att den svenska kustbevakningen tydligen medverkade med att väcka det maltesiska fartygets besättning, men om detta meddelas inte något på deras hemsida! Svagt!

Det är kanske bättre att ha det som danskarna! Där ingår kustbevakningsuppgiften i marinens verksamhet!