torsdag 22 december 2011

Terroristattacker förbereds i Östersjön?

Idag rapporteras det att den finska tullen funnit vapen och sprängmedel ombord på ett brittiskregistrerat fartyg i Kotka. Det rörde sig bl a om 69 stridsberedda luftvärnsrobotar typ Patriot och 150 ton sprängmedel. Fartyget uppges ha varit destinerat till Sydkorea eller Shanghai och hon lär ha kommit från tysk hamn. Om det förhåller sig så, kan man kanske finna ett samband med krisen i Nordkorea, men troligare är kanske ändå att de var avsedda för någon annan "marknad" - och främst hos mottagare som kan frukta flygattacker mot sin illegala verksamhet.

Det kan vara förberedelser av detta slag som vi ovillkorligen måste kunna upptäcka innan vapnen kommer till användning i våra hemmafarvatten. Här har Sverige en stor och viktig uppgift, men som vi ännu inte ens gjort några bedömningar kring!

onsdag 21 december 2011

Erfarenheten talar

OS 2012 ska som bekant anordnas i London, som mer än en gång drabbats av terroristdåd och därför förbereder man nu marint och militärt deltagande i säkerhetsuppgifterna.

HMS Ocean kommer att ligga på Themsen i Greenwich och fungera som helikopterbas för marinens, RAF och arméns helikoptrar. Hon ska också fungera som logistikbas och förläggningsplats och fungera tillsammans med RAF i Northolt i luftförsvaret.

HMS Bulwark kommer att finnas i Weymouth-området och fungera som marint ledningsfartyg och som basfartyg för skyddet av seglingsevenemangen under olympiaden och paraolymiaden.

Sammanlagt har den brittiska regeringen beslutat om att 13 500 man från försvaret ska förstärka polisen, som har det övergripande ansvaret för säkerheten vid evenemangen.

Det handlar sammanlagt om:

- 5 000 man för bombdesarmering, hundpatrullering och marin förstärkning av sjöpolisen med stridsbåtar.
- 1 000 man i ständig beredskap för insats.
- Därutöver kommer Royal Navy att delta i flaggceremonier, prisutdelningar och liknande tillställningar.

Försvarsminister Hammond har uttalat sig och uttryckt att han är stolt över det stöd som försvaret, Armed Forces, kommer att lämna till polisen och till organisationskommittén så att spelen kan genomföras så säkert som möjligt.

Kanske något att tänka på även i Sverige, där ju som regel myndigheter undviker att ta hjälp av andra myndigheter av rädsla för vad det kan komma att betyda för kommande budgetdialoger!

tisdag 13 december 2011

Kraftig föråldring av den svenska sjömanskåren

Medelåldern hos aktiva sjömän på svenska fartyg har på fem år stigit från 38 år till 46 år 2010. 35 procent av de ombordanställda är 50 år eller äldre. Det visar siffror från Sveriges Redareförening/Lighthouse som presenteras i Sjöarbetsförmedlingens prognos för 2012. Förmedlingen menar att utflaggningen kommer att resultera i färre svenska ombordjobb, samtidigt som det kommer att bli allt svårare att hitta praktikplatser till sjöss. Det senare innebär en risk att sjömansskolor avvecklas. Det är framförallt de yngre sjömännen som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Så här står det i Sjöfartstidningen idag. Visst finns det anledning att göra något mot ungdomsarbetslösheten!

söndag 4 december 2011

Maritim anknytning

I går åhörde vi en adventskonsert i Storkyrkan och den var väl framförd och av traditionellt snitt. Men det var då något annat som slog mig. Vi tycks ha glömt bort en hel del kring vår maritima bakgrund. Och mera kommer vi att glömma, om vi inte skapar en ny sjöfartspolitik, som är anpassad till sjöfartsnäringens globala förutsättningar. Om vi inte gör det, så kommer vi kanske att glömma mera allvarliga sjöfartskopplingar än de som kan göras i juletid.

Storkyrkan i Stockholm heter faktiskt St Nikolaus; ett helgon som vi numera mest känner som jultomten, men han är faktiskt de sjöfarandes skyddshelgon i första hand. Det ska vi kanske tänka på ibland!

Och - inte minst aktuellt i dessa dagar - Slussen heter så, därför att det finns en sluss där och den är kanske viktigare än utsikten från Södermalmstorg och andra ganska många "tyckarargument" i frågan.