tisdag 31 juli 2012

Visst är Sverige fantastiskt!

Det visar sig, att mindre nogräknade personer i Malmö utger sig för att vara representanter från äldreomsorgen och därmed skaffar sig tillträde till äldre personers bostäder och stjäler vad de kommer åt. Chefen för äldreomsorgen i Malmö uttryckte vid en TV-intervju, att nu hade man både uppmärksammat risken och vidtagit motåtgärder. Man hade lagt ut en text på hemsidan, så nu skulle allt vara bra igen!

Men snälla Malmö kommun!

Tror ni verkligen att de äldre hemma boende och vårdbehövande invånarna där bara sitter och väntar på att få anvisningar för sitt liv via kommunens hemsida? Jag kan upplysa om att de flesta inte ens hanterar en dator hemma - och, vad var mera uppseendeväckande - det var svårt att hitta anvisningarna som man stoltserade med.

Tror verkligen kommunalanställda att allt blir som man tänkt bara man lägger ut det på en hemsida? Har de möjligen hört talas om att det behövs någon som "kör mjölken" - även inom de kommunala verksamheterna!

onsdag 25 juli 2012

Kan vi försvara oss?

De nu alltmer egendomliga inläggen i försvarsdebatten ställer frågan, om vi kan försvara oss och avslutar alltsomoftast med att det kan vi inte. Som regel argumenterar man sedan för något av sina egna vapensystem eller förbands-typer för att understryka hur viktiga de är om vi skulle behöva utkämpa en försvarsstrid. Det handlar alltså mest om argument inför kommande försvarsbeslut och inget annat.

I ett historiskt perspektiv, under det kalla kriget, låtsades vi att vi kunde försvara oss själv, men det kunde vi faktiskt inte, för vi hade inte några egna kärnvapen - enkelt uttryckt. Men det hade USA och redan under 1960-talet inledning upprätthölls den svenska säkerheten eller avskräckningen av amerikanarna och detta offentliggjordes i Sverige 1966! Vi låg alltså under det amerikanska kärnvapenparaplyet och vi kunde alltså egentligen redan då inte försvara oss själva.

Om man nu idag anser att vi saknar luftvärnsrobotar, stridsvagnar och annat, så hänvisar man till att Ryssland "nu växer sig så starkt". Tror vederbörande verkligen på att Ryssland bara står och vänta på att få angripa Sverige? Man har ju en hel del andra säkerhetsbekymmer bl a i Nordkaukasus och på sikt i öster. Vad får vederbörande att bedöma att ett isolerat Sverige skulle vara det första anfallsmålet för ryssarna? Och det stora uppbyggnaden är ju dessutom främst en myt, som Putin m fl odlar för inrikes bruk och för att visa hur stark man håller på att bli. Men varför ska vi tro den ryska interna propagandan just i det här fallet? Sanningen är ju dessutom att den ryska militära numerären ska minska från 1,1 miljoner man till 1 miljon

Nej, det hederliga vore att om man tror att ryssen står för dörren, så borde man kräva att en återtagning snarast inleddes i Sverige, men det är alltså inte det som saken handlar om. Det handlar om att skaffa anslag till sina egna specialintressen - och det försöker man bevisa med att Ryssland är ett stort hot mot Sverige - i alla fall inför nästa försvarsbeslut!

torsdag 19 juli 2012

Försvarets framtid

Eftersom det nu kommer att tillsättas en ny försvarsberedning börjar mer eller mindre självutnämnda försvarsgrensföreträdare en ganska trist argumentation för just det system som de råkar stå för. Vem ska argumentera för vilken nationella säkerhet Sverige har behov av? Vad behöver vi för att kunna försvara vår suveränitet?

Det är väl här man bör starta sina resonemang och inte som vi ju gjorde under det kalla krigets tid, då vi ju inte kunde diskutera grunderna för vår samhälles behov av säkerhet. Det blir ju närmast lite tragikomiskt, att en flygföreträdare anser att vi behöver ett starkare flygvapen för någon gång efter år 2020 planerar ryssarna få igång en ersättare för sina redan föråldrade TU-95:or. Det är ju redan idag närmast en museal prestation, att de får dem att flyga! Argumentet vore ärligare om man rakt ut sa, att SAAB behöver bygga ett nytt flygplan, så vi kan exportera det till andra hugade spekulanter. Vilket dessutom råkar medföra, att vi finns på en marknad, som kännetecknas av oärlighet och korruption!

Senast var det en f d arméöverste som tyckte att den svenska armén borde byggas upp igen, för Ryssland håller på att bygga upp sina markstridkrafter. Visst pågår det en uppbyggnad, men det sker från en nära nog "nollpunkt" under Jeltsinåren och eftersom detta är känt bland alla ryssar, så skrivs många nya bulletiner i offentliga ryska media om hur starkt det ryska försvaret kommer att bli snart. Lustigt nog tycks man tro på ryska medias rapporter i just sådana här sammanghang, medan man ju annars mest ser dom som Kremls högtalare! Det visade sig också, om man läste vidare i den ryska texten, att alla de nya brigaderna i Ryssland år 2020 skulle organiseras inom redan fastställda personalramar, så var finns det "ökade hotet"? Och varför i hela friden skulle de just börja ett krig västerut, när de har alla problem i söder och de kommande i öster! Anfallet mot Gotland, som några talar om, är ju en närmast en svart fars - jag kan annars upplysa om att Ålandsöarna, som tidigare var ett sovjetiskt mål för den kommunistiska expansionen västerut, fortfarande ligger demilitariserade!

Och eftersom vi förnekade möjlighetrena att använda kärnvapen mot oss under det kalla kriget, så glömmer de gammalmodiga debattörerna bort det nu också!

Vi bör kanske främst se till vad som vi skulle behöva idag för att stärka vår säkerhet och för att kunna verka för en fortsatt dialog mellan staterna i vår region! Det vore väl något för ett försvar av mera modernt slag!