lördag 23 februari 2013

Förvånande

I veckan genomfördes ett seminarium i Göteborg på temat "Det maritima manifestet" och där praktiskt taget alla företag, myndigheter och organisationer som uppfattar sig ha någon maritim eller marin koppling har deltagit i arbetet med att ta fram underlaget. Underrubrikerna i manifestet är Jobb, Kompetens och Samhällsnytta och manifestet har spelat en betydande roll för regeringens nyligen utgivna handlingsplan för sjöfarten.

Det som förvånar är att myndigheten Försvarsmakten inte anser sig som en del av det maritima "kluster", som undertecknat manifestet. Anser sig verkligen Försvarsmakten - där ju marinen ingår - inte vara en del av den svenska maritima sfären?

En annan, men kanske lika belysande, fråga handlar om att Sverige ska skicka minröjare till Mali och man tror då naturligtvis att det rör sig om någon form av militär trupp, men inte så! Det är myndigheten MSB som skickar ut 10 civila minröjare till Mali! Därmed kommer civil personal att arbeta med vad som kan uppfattas vara en militär uppgift - alldeles oberoende av hur vi bedömer detta i Sverige. De kan alltså uppfattas vara inhyrda ledoknektar om olyckan är framme och verksamheten kan uppfattas vara folkrättsstridig. Ligger detta verkligen i vårt nationella intresse?

Självklart borde Försvarsmakten ha skickat ett minröjningsförband till Mali, men man verkar vara helt upptagen av att lämna underlag till regeringen den 1 mars och där, får man förmoda, fortfarande Ryssland betraktas som en anfallande stormakt. Varför arbetar man inte med dagens aktuella frågor i stället?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar