måndag 4 januari 2010

Försvars- och säkerhetspolitik på det nya året

Den offentliga debatten kring säkerhets- och försvarspolitiska frågor är ganska begränsad i Sverige och visst är det lite trist. Det finns ju en hel del att hantera, men vare sig Alliansens eller den röd-gröna oppositionens representanter nämner några frågor inom den sfären som av stort intresse inför det kommande valåret.

Annars saknas det ju inte underlag. EU:s internationella säkerhetsinstitut, ISS, gav exempelvis i slutet av 2009 ut en nyutgåva av en skrift - "What Ambitions for European defence in 2020?" som kanske borde bli mera känd i Sverige, eftersom den faktiskt hanterar frågor för vårt försvar i framtiden. Den första utgåvan tog slut - men det var nog inte så många svenska läsare alls!

Det vore kanske bättre idag att se till vilka möjligheter vi har för framtidens försvar tillsammans med våra EU-partners, i stället för ganska "träaktigt" bara försöka framställa någon slags trovärdighet i ett ryskt invasionshot.

Det vore kanske på tiden att vi i stället försökte se framåt och det kan man göra bla a med hjälp av ISS skrift. Den finns på www.iss.europa.eu för intresserade!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar