tisdag 5 januari 2010

Avmonopolisering

Av någon anledning uppstår det i Sverige - som på sin tid i Ryssland - en sammanblandning av vad som menas med att avskaffa ett statligt monopol och med vad som är en privatisering. Som en liten anekdot kan jag nämna, att jag hade förmånen att besöka Simbirsk där det finns en enorm bilfabrik. Direktören där hade fått kännedom om att "Moskva" ville att den statliga industrin skulle privatiseras, så han gjorde precis det. Han bestämde, att fabriken numera var hans och hans och hans medarbetares upprördhet blev mycket stor, när lönerna inte längre betalades ut på det vanliga sättet. Tänk att man gör precis som den politiska ledningen vill - och så straffas man på detta förskräckliga sätt, med att dom drar in lönen!

Riktigt så illa är det kanske inte i Sverige, men avmonopoliseringen av Apoteksbolaget borde kanske fungera avskräckande för en motsvarande hantering av bilbesiktningen som nu tycks vara under övervägande. Det allra enklaste vore förstås att märkesverkstäder får uppfylla vissa krav och därefter certifieras för att själva utföra bilbesiktning. Det blir en fråga för bilverkstädernas samarbetsorganisation att utöva tillsyn - och allt blir enklare och billigare. Under hand har jag i stället hört att man skulle inbjuda den finska(?) motsvarigheten till Svensk Bilprovning att etablera sig i Sverige och någon byråkratiskt lagd tänkare tycker då att det skett en avmonopolisering. Men så är det knappast. Situationen blir inte mindre präglad av monopol för att det blir två monopolföretag som ska konkurrera! Vem ska i så fall avgöra var bilägarna ska besiktiga sina bilar? Det behövs i så fall någon statlig myndighet som styr och därmed är liknelsen med Apoteksbolaget ganska tydlig.

Alltså: Lägg rätten att besiktiga bilar på verkstäderna, så får bilägarna själva avgöra var och hur deras kontrollbesiktningar ska ske! Det är så man avskaffar monopol

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar