onsdag 13 januari 2010

Ungdomsarbetslöshet och militärtjänst

Det finns många som tycker att det var illa att lägga den allmänna värnplikten i malpåse och det finns tydligen intresserade, som faktiskt skulle vilja göra en slag rekrytutbildning. Till de senare kan jag meddela, att hemvärnet faktiskt arrangerar just detta - en hemvärnsrekrytutbildning. Det finns uppgifter om var och när på Försvarmaktens hemsida, så är du intresserad av att frivilligt göra en rekrytutbildning så finns alltså möjligheten numera!

En annan fråga ligger kanske på ett djupare plan och man kunde ju uppfatta att ett bredare ansatt insatsförsvar än vad vi ännu har i landet, skulle kunna ha uppgiften att minska ungdomsarbetslösheten genom att kalla in folk till en militärtjänstgöring. 10 000 inkallade rekryter skulle ju kunna betyda att arbetslösheten minskar med lika många och kanske skulle någon eller några av dessa bli intresserade av en fortsatt militär inriktning! För ett bredare ansatt samhällsförsvar borde en tanke som denna vara en självklarhet, men så är inte ännu i Sverige!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar