fredag 8 januari 2010

Vinterutbildning?

Isläggningen sker nu snabbt i Östersjön och i Vänern. Alla våra och våra grannars isbrytare kommer alldeles säkert engageras i årets kampanj. Isbrytarflottan bemannas nu av ett civilt rederi via Sjöfartsverket, vilket troligen mest var ett försök att spara pengar inom försvaret en gång i tiden, för visst är det så: Lägger man ner verksamhet så blir det billigare. Det är bara det att isbrytarverksamheten inte kan läggas ner, eftersom samhället behöver den tjänsten för att verksamheten ska kunna fungera även när isen är ett hinder. Idag och med dagens hotbild hade det kanske varit ändamålsenligt, att isbrytarna som tidigare bemannades av flottan för vi behöver kanske kunna kontrollera sjöfarten lite närmare än vad vi nu kan.

Det leder mig till en fundering kring dagens sjöofficersutbilning. Genomför dagens kadetter någon tjänstgöring ombord på våra isbrytare? Det är ju en naturlig del av vårt maritima liv och självklart borde alla sjökadetter få en isbrytartörn. Och varför inte också kadetterna från de andra försvarsgrenarna. Det vore kanske en bra del i deras samhällsorientering!

Tidigare har jag i andra sammanhang kritiserat dagens officersutbildning, som ju bör ha en internationell framtoning på något lämpligt sätt och ganska tidigt under utbildningen. Marinens långresor var i det avseendet en bra förberedelse för många blivande sjöofficerare, stam och reserv, men långresorna ströks för alla, då Försvarsmakten skulle "internationaliseras". Egentligen är det ju en ren parodi. I stället kanske även kadetter från armén och flygvapnet få en internationell "sjöpull" under en långreseexpedition, som en del av sin yrkesutbildning?

Det hade varit framsynt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar