söndag 17 januari 2010

Försvaret

Det förekommer idag flera inlägg om försvaret, fast det mesta handlar dessvärre enbart om myndigheten Försvarsmakten och har därför dessvärre bara en begränsad bärighet på framtiden. Jag håller med om att Sveriges försvar måste stärkas, men det blir inte starkare bara om vi går tillbaka till hur det varit tidigare - innan invasionsförsvaret raserades och egentligen inte något insatsförsvar byggdes upp i stället. Även invasionsförsvaret byggde på en del fördomar eller myter. Den viktigaste var kanske att "den stora invasionen" skulle genomföras enbart med konventionella vapen och endast i samband med en stor öst-västkonfrontation och detta har vi ännu inte idémässigt kommit bort från. Verkligheten, sett från ett sovjetiskt perspektiv, såg nog helt annorlunda ut. Antingen kunde det bli en fråga om en överraskande strategisk kupp som en förberedelse inför en eventuell kärnvapenkonfrontation med väst eller också ingick vi bland de områden som skulle direkt ödeläggas, om öst-västkonfrontationen redan var ett faktum. Sovjetunionen innehade sedan omkr 1970 upp emot 40 000 kärnvapen och 1000 medeldistansrobotar fanns utplacerade i silos i det baltiska militärområdet. Även om bara en bråkdel var riktade mot oss, så var det nog ändå en ganska orimlig situation att hamna i och enligt mina studier och efterforskningar var det så som verkligheten såg ut! Här passade faktiskt vårt mobiliserande invasionsförsvar inte in alls och vi borde alltså redan då ha övergått till ett insatsförsvar för att kunna möta en eventuell strategisk kupp mot landet, men det ansågs strida mot principen om den allmänna värnplikten och därför blev det då inget av dessa tankar. Nu har vi å andra sidan faktiskt börjat bygga upp något, men, och jag håller gärna med om det, det behövs faktiskt resurser för att bygga upp en rimligt insatsförsvar och dit har vi ännu inte kommit - fast vi är på väg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar