lördag 16 januari 2010

Internationellt fartygsregister

Bland dagens nyheter finns frågan om vi inte borde ha ett svenskt internationellt fartygsregister. Jovisst borde vi det. Inte minst från miljösynpunkt vore det verkligen en bra reform, och det är förstås "facket" emot. Dom lever ju tydligen fortfarande kvar i 1800-talets tänkande och har tydligen inte fått klart för sig vad den pågående globaliseringen ställer för krav på ett fortsatt svenskt företagande till sjöss.

Det är kanske bättre med svenskflaggade fartyg i våra farvatten än med alla de mer eller mindre egendomliga flaggor som vi kan se idag - Jungfruöarna, Maldiverna, Bermuda och andra skatteparadis!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar