söndag 17 januari 2010

Transportvolymer och -kapacitet

För en stund sedan framfördes från katastrofområdet i Haiti, att det verkade konstigt att hjälpen inte nådde fram, för man hade ju flugit in inte mindre än 80 ton! Dessvärre visar den siffran snarare på skillnaden i vad som behövs för att genomföra större transporter.

Flygtransport har sina fördelar, då det gäller snabbhet, men inte alls vad avser volymer. Som jämförelse till vad 80 ton är, kan det kanske jämföras med att en enda torpedbåt av Spica-typ bunkrade 40 ton! Den till Port- au -Prince anlända volymen motsvarar alltså enbart vad två torpedbåtar kunde bunkra! Och det syntes inte ens på dom.

Ett ganska liten kustfraktfartyg kan lasta mellan 1500 och 3000 ton, men det tar å andra sidan tid - där ligger skillnaden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar