måndag 28 december 2009

Flyktingar eller offer för människosmuggling

Nu har det hänt igen och naiva och välmenande svenskar kan inte förstå vad hitsmugglade ungdomar är. I media kallas de enkelt, men alldeles felaktigt, för flyktingar. Och då kan en svensk med en västerländsk, humanistisk grundsyn och från en svensk horisont tro sig förstå situationen, för visst verkar det rimligt att ungdomar skulle vilja komma bort från konfliktdrabbade områden på olika håll i världen, men så är det dessvärre oftast inte alls.

Det rör sig i blott alltför många fall av en cynisk människosmuggling och det är hanteringens offer som vi ser här i Sverige. De sänds hit som en ren investering och har i förlängningen mest i uppgift att skicka hem pengar till sin klanledare eller sina anhöriga, som har betalat för deras hitsmuggling.

Det förhållandet att vi dessutom tar emot dem underhåller förstås "marknaden" och de enda som tjänar på denna handel är människosmugglarna/slavhandlarna. I humanitetens namn borde vi snarare omedelbart återförvisa hitsmugglade ungdomar till sina hemländer. Först då kan vi hoppas på att denna typ av "trafficking" upphör, för då finns det inte längre någon marknad för slavhandeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar