onsdag 23 december 2009

Sjötrafiken i Östersjön

Det visade sig att man själv kan följa upp sjötrafiken i Östersjön, om man vill! Gå in via Sjövärnskårens hemsida, så finns möjligheten att göra det hemmaifrån och det kan vara lite tankeväckande. Dels kan man få en uppfattning om hur omfattande sjötrafiken runt våra kuster i själva verket är och dels kan man inte låta bli att reflektera kring vilka registreringsländer som många fartyg har. Det seglar en hel del fartyg under bekvämlighetsflagg i Östersjön. Vilka genuina möjligheter har en sjöfartsinspektion från Grenada, Malta, Marshallöarna eller från St Vincent att se till att de fartyg, som är registrerade där, uppfyller våra krav på sjösäkerhet och miljöskydd? Finns det kanske anledning att göra en bättre kontroll och uppföljning? Kanske i EU-regi?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar