torsdag 24 december 2009

Insatsförband och insatsförband

Alldeles nyligen kunde man höra ett mycket bra insatsförband på TV - ett förband som idag och på dagens konfliktnivå löser sina uppgifter i samhällets tjänst. Det handlar om Arméns musikkår, vilket kanske överraskar någon, men det är just vad det ska ses som - ett insatsförband.

I försvarspropositionen kan man uppfatta en ambition att det bara ska vara sådana förband som tidigare kunde kallas för "krigsförband" som skulle ingå bland våra insatsförband 2014, men det var nog lite för ambitiöst och inte så verklighetsanpassat. Visst ska musikkårer och högvakt med hästar och allt också vara ett insatsförband, för de borde ju finnas - och finns! Det är ett tydligt nationellt intresse!

Att jag sedan missade på helikopterbataljonen bland insatsförbanden är kanske förlåtligt. Jag kunde faktiskt inte ens tro, att en helikopterbataljon skulle ingå bland våra insatsförband, för vad har en sådan bataljon för uppgifter mer än av fredsutbildningskaraktär? För mig är det närmast en självklarhet, att helikoptrar ska ingår i sina taktiska förband - inte i en utbildningsenhet! Alltså ska det exempelvis ingå helikoptrar för spaning i våra korvettdivisioner. Att sedan piloterna utbildas på annat ställe, är en helt annan fråga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar