söndag 27 december 2009

Försvarshögskola

När man satte upp dagens Försvarshögskola som en egen myndighet var man nog alltför entusiastisk för en akademiserad officersutbildning, som på det sättet kunde "köpas" från en myndighet utanför Försvarsmakten. Jag tror att det i grunden är en felsyn. Självklart ska försvarsgrenarna själva ansvara för sin befälsutbildning. Det är kanske den viktigaste förutsättningen för en professionell Försvarsmakt.

I vårt nya strategiska läge torde det också vara till stor nytta för landet, om vi relativt snabbt kunde ha en kapacitet att utbilda även andra länders försvarsföreträdare och kanske tillsammans med varandra och med svenska motsvarigheter. Det vore en säkerhetspolitisk möjlighet som vi borde ha och som är betydligt viktigare än att "outsourca" officersutbildningen. Det betyder att FHS borde läggas ner som egen myndighet och så man slapp hela det byråkratiska påhänget och kunde anordna utbildningar på god akademisk nivå ungefär på det sätt som det borde ske redan idag. Kanske kunde vi då också förhoppningsvis slippa från den typ av akademisk strid som nu förs inom denna myndighet och som till del misskrediterar försvaret- alldeles i onödan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar