torsdag 17 december 2009

"Sjöblindhet" - Sea blindness

Det talas ibland om att den offentliga debatten och andra mer eller mindre betydelsefulla samhällsorgan saknar förmåga och insikt om vårt beroende av havet som transportväg. Inom EU har man därför i den integrerade havspolitiken försökt påtalat denna brist och kommissionen kommer att vidta flera åtgärder för att synliggöra det maritima Europa. Det vore förstås av stort värde även för oss i Sverige, där ett allmogeliknande perspektiv ofta vidlåter vår syn på haven och deras betydelse, trots att omkring 40% av vår befolkning faktiskt lever och verkar inom 5 km från kusten och att mer än 80% av allt gods till och från landet transporteras sjövägen.

Detta framgår bland annat av ett informationsblad, där det maritima Sverige presenteras på kommissionens hemsida. Men informationen är långt ifrån bra. Man undrar förstås, vem som lämnat underlaget och i vilket syfte. Bland annat saknas såväl marinen som kustbevakningen i förteckningen över de svenska, maritima myndigheterna, vilket verkar minst sagt egendomligt. Däremot finns Boverket, Energimyndigheten och Statens Geologiska Undersökning med på listan, men deras maritima koppling är kanske inte direkt så tydlig. Eller är det möjligen ett underförstått uttryck för att hela landet faktiskt har ett maritimt beroende?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar