söndag 2 oktober 2011

Rysk expedition

Ryska flottan meddelar, att flygplanskryssaren - ibland kallat hangarfartyg - Admiral Kuznetsov någon gång på nyåret ska inleda en tre-månaders expedition till Atlanten och Medelhavet tillsammans med bland andra jagaren Admiral Tjabanenko. Övriga deltagande enheter är inte namngivna ännu, men förrådsfartyg, tankfartyg och bogserbåtar brukar ingå i sådana här ryska operationsgrupper.

Det ska bli mycket intressant att följa den expeditionen, där det för övrigt uppges att samövningar med andra staters marina enheter kommer att genomföras. Man kanske ska notera, att Admiral Tjabanenko därmed inte planeras delta i antipiratoperationen i Adenviken i närtid. Hon har annars deltagit i flera sådana.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar