torsdag 20 oktober 2011

Märkligt EU.projekt

I dagens tidningar presenteras ett EU-projekt kallat Nordiska triangeln - ett järnvägsprojekt som tydligen anses vara en viktig del av storsatsning på EU framtida infrastruktur för godstransport. För en sjöman ser det hela ganska egendomligt ut. Tänker man sig verkligen transportera större mängder av gods och råvaror runt Bottniska viken? Eller svenskt exportgods från norr Norrland per järnväg till kontinenten? Det verkar inte särskilt väl genomtänkt.

Tänkt maritimt i stället!

Det finns ju fartyg som kan transportera mycket billigare och i det här fallet dessutom betydligt kortare väg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar