måndag 17 oktober 2011

Danska handelsflottan ökar


Idag meddelar TT att den danska handelsflottan är den största sedan 1995 mätt i antal fartyg. 597 fartyg seglar under dansk flagg. Mätt i tonnage har handelsflottan aldrig varit större. I dag omfattar den 14,5 miljoner ton dödvikt.

Det talas dock försiktigtvis inte om att en hel del av fartygen är utflaggade från Sverige!

Vi behöver en bättre sjöfartspolitik i landet - inte minst av säkerhetsskäl och för att kunna hålla rimlig koll på den ständigt ökande sjötrafiken runt våra kuster. Det handlar inte bara om riskerna för oljekatastrofer utan också om risken för terroristattacker av olika slag.

Vi har redan haft ett fall - Arctic Sea förra året och vad som då hände - och eventuellt till och med på svenskt sjöterritorium - har vi ingen kolla på alls!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar