onsdag 12 oktober 2011

Greklandshjälpen

I dagarna är ju en "Greklandshjälp"aktuell, men den "riktiga" Greklandshjälpen genomfördes faktiskt mitt under brinnande krig mellan september 1942 och mars 1945 av fartyg från den svenska handelsflottan. Det verkar vara helt bortglömt numera, men det går fortfarande att hitta uppgifter på nätet om denna gärning.

Efter tyskarnas ockupation av Grekland 1941 befann sig den grekiska befolkningen i nöd. Det hade varit missväxt och kriget hade gjort svälten ännu värre. Då framförhandlades att en svensk-schweizisk Röda-korskommission skulle få arrangera för nödhjälp i form av spannmål, torkade grönsaker och fisk, som fick transporteras från USA och Kanada till det svältande Grekland!

Fartygen gick från Montreal, där de lastades, via Gibraltar och Messinasundet, där de inspekterades av britter respektive italienare till de grekiska hamnarna Pireus och Thessaliniki. Fartygen hade stora Röda-korsmarkeringar målade på sidorna och var väl upplysta om natten så att man därigenom skulle kunna undvika bli utsatta för krigshandlingar. Dessvärre inträffade ändå anfall som sänkte ett tio-tal svenska, neutrala (! ) handelsfartyg på traden och ett tjugotal svenska sjömän omkom vid stridshandlingarna.

Denna krigsfart tycks vara helt bortglömt numera i Sverige, där ju frågorna kring landets mer eller mindre rimliga neutralitet fortfarande diskuteras. Här fanns det faktiskt ett sätt att nyttja landets neutralitet på ett humanitärt sätt! Och man ska kanske tillägga att den nyligen bortgångne svenske diplomaten Sture Linnér- då ganska ung - var en drivande kraft bakom denna Greklandskommission.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar