onsdag 31 augusti 2011

Försvaret av Gotland- "Vargen kommer"

Det är närmast märkligt hur mycket som skrivs om "Försvaret av Gotland" och det blir inte tydligare av att debattörerna helt undviker att beskriva vilka strategiska förutsättningar man har för sina resonemang.

Idag - och på dagens konfliktnivå - torde försvaret av Gotland vara helt tillfyllest. Vi har insatsberedda flyg- och sjöstridskrafter och det finns en lokalrekryterad hemvärnsbataljon på plats. Det kan ju anses vara tillräckligt idag och en snabb förstärkning med andra förband torde vara möjlig att genomföra och visst vore det närmast egendomligt om Försvarsmakten skulle undvika att genomföra olika typer av förbandsövningar på ön! Amfibiebataljonen kan ju vara på plats mycket snabbt!

Redan under det kalla kriget ansågs för övrigt försvaret av Gotland som otillräckligt och det planerades för tillförsel av "Fastlandskontingenten" helst redan i ett mobiliseringsskedes inledning. Det är alltså egentligen inget nytt som tillkommit.

Det är sedan en helt annan sak, om de strategiska förutsättningarna skulle förändras i förhållande till dagens, men de som talar om behovet av förstärkningar, borde nog klargöra vilka dessa förändringar skulle omfatta. Det är ju närmast en självklarhet, att en samlad rysk kraftsamling mot Gotland skulle vara svår att möte, men är det så de bedömer situationen idag?

Om man framhärdar i att ropa "Vargen kommer", så vet vi att risken för att mera seriösa analyser också kan komma att ignoreras - och så bör vi nog inte ha det!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar