torsdag 8 juli 2010

Vem fastställer handlingsregler - ROE?

Med dagens nyhetsflöde om ändrade handlingsregler för den svenska Afghanistanstyrkan ställs vårt system med självständiga myndigheter i bjärt belysning, om jag uppfattat nyheten korrekt. Systemet med självständiga myndigheter fungerar säkert alldeles utmärkt då det gäller verksamheter inom landet, men då det handlar om verksamheter som myndigheterna förlägger utomlands, blir det svårare, för det behövs oftast en nationell samordning för att våra mål med verksamheterna ska kunna uppnås så bra som möjligt. Jag upplevde detta problem personligen, då jag tjänstgjorde i IFOR/SFOR-staben i Bosnien och då operationsområdet besöktes av svärmar av svenska myndigheter, som alla säkert hade bra anledningar att besöka området, men det saknades en samordning på nationell nivå.

Rörande handlingsregler, Rules of engagement, ROE, så ska de fastställas på strategisk nivå och i vårt system borde det alltså vara av regeringen, för det är nog egentligen den som utövar Operational Command, som det heter internationellt.

Å andra sidan visar episoden också, att det nog borde finnas något som tidigare hette Försvarets kommandoexpedition eller något liknande, som kunde fungera som högsta politiska ledning för våra insatser utomlands och i praktiken utöva den högsta operativa ledningen över Försvarsmakten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar