tisdag 13 juli 2010

Regionala chefer?

Regeringen har tydligen bestämt sig för att det ska bli någon form av regionala chefer på fyra olika platser i landet. Från en krishanteringssynvinkel kan det förstås vara bra, om så mycket som möjligt inom närområdet för en samhällskris leds nära krisen. Jag fruktar dock, att det finns en del med en förlegad inställning, som tycker att det är någon form av militärområdesstaber som återuppstår, men så ska det troligen inte alls vara. Det är snarare en regional civil-militär samverkan som ska förberedas och träda i verkställighet om någon form av samhällskris inträffar.

Personligen hade jag kunnat föreställa mig att antalet militära samordnare med krisinriktning kunde begränsas till tre stycken:

- Marinchefen utlokaliserad till Göteborg med samordningsuppgifter för Götaland. Göteborg är ju vårt egentliga maritima centrum!
- Flygvapenchefen utlokaliserad till Uppsala med motsvarande uppgifter för Svealand. Arlanda är på ett påtagligt sätt vårt trafiksflygscentrum.
- Arméchefen utlokaliserad till Sundsvall eller Östersund med krissamordningsuppgiften inom Norrland. Landets geografiska centrum finns ju mellan Sundsvall och Östersund.

Visst kan jag tänka mig en till militär chef med samordningsuppgift inom samhällsförsvaret och det borde i så fall snarast vara chefen för Livgardet, som kunde ha detta samordningsansvar för Storstockholmsregionen och därmed för landets centrala ledning.

Ja, då blir det fyra regionala chefer med tydlig inriktning mot krishantering och samverkan med det civila samhället!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar