torsdag 22 juli 2010

Generalläkarens inspektion

Det sägs ha framkommit stora brister ombord på Carlskrona vad avser hanteringen och försörjningen av läkemedel och blod. Detta konstaterades tydligen vid en inspektion, som genomförts ombord under pågående operation. Intressant, men man undrar förstås varför inte Generalläkaren deltagit i planeringen av Carlskronas verksamhet inför avseglingen!

Då hade kanske förhållandet kunnat kontrolleras redan då - och åtgärdats innan hon lämnat hemmahamnen! Att komma ut i efterhand och inspektera verkar på mig som man inte riktigt förstått sin roll i insatsförsvaret.

En - kanske pikant - detalj kunde vara frågan om hur inspektionsgruppen kom ombord. Var det möjligen med helikopter? De helikoptrar som andra delar av myndigheten Försvarsmakten vill skicka hem i förtid?

Det kunde kanske ha varit värt att ta upp i Generalläkarens inspektionsrapport!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar