onsdag 21 juli 2010

En maritim uppgift i samhällsförsvaret

Häromdagen rapporterades det, att det fanns en stor mängd fat med kvicksilverhaltigt avfall som hade dumpats i bl. a Sundsvallsbukten och i havet söderut i Bottenhavet. Här borde ett mera flexibelt och samhällsinriktat försvar snarast träda in och "avlösa" de regionala myndigheterna, som tydligen mest diskuterar om vem som har ansvaret och hur kostnaderna ska fördelas.

Visst borde det kunna vara en "maritim krishantering" och där minröjningsförband från flottan kunde göra en stor uppgift och kanske förstärkt med miljöskyddsresurser från Kustbevakningen!

I det sjöblinda Sverige finns tydligen inte denna typ av uppgifter ens på kartan - för de har väl inga sjökort! Det kan man lätt konstatera genom att titta på MSB hemsida, där de stora problemen tydligen handlar om färskvattenförsörjningen på Öland!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar