fredag 16 juli 2010

Brist på insatskänsla

Idag rapporteras det att de två helikoptrar, som finns med ombord på Carlskrona, ska tas hem i förtid för att ingå i beredskapen för nästa Nordic Battle Group. Åtgärden, som väl troligen är betingad av att det ska bedrivas utbildning innan nästa NBG ska anses vara klar, visar på ett blott alltför tydligt sätt, att det saknas "insatskänsla" i dagens Försvarsmakt.

Man prioriterar planering och utbildning i stället och ungefär som man gjorde i det gamla invasionsförsvaret, där ju förbanden aldrig användes utan bara skulle vara förrådsställda och med all utbildning bakom sig. De skulle vara "färdigutbildade". Det är bara det att man aldrig blir färdigutbildad. Däremot blir man bättre ju mer man i verkligheten gör och de helikopterbesättningar, som det nu tydligen ska tas hem för att stå i beredskap, blir antagligen bättre om de i stället finns i verksamhet - även om det är i Indiska oceanen!

Trist att konstatera: Det svenska försvaret är ännu inte ett insatsförsvar - utan bara ett invasionsförsvar, som bytt namn!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar