onsdag 7 april 2010

TV-debatt - om rätt eller fel.

Igår avhölls en TV-debatt om vår vapenexport. Jag tror, att det finns anledning att fundera lite djupare kring detta fenomen, för mycket av frågorna kring vår vapenexport är - som så mycket annat inom säkerhetspolitiken - ett fenomen från det kalla krigets neutralitetspolitik. Under kalla krigets senare skeden fick ju vår officiella neutralitetspolitik många moraliskt högt klingande drag. Vi ansåg oss ha en högre moral än andra, eftersom vi inte skulle delta i några som helst krig utan vara neutrala. Så uppfattades läget av många svenskar, som var helt ovetande om vår hemliga koppling till väst och om realiteterna om något allvarligt hade inträffat.

Då uppstod också moraliska aspekter på vår vapenexport och man förenklade kanske lite för mycket i sammanhanget för att exporten skulle kunna accepteras av den svenska allmänheten. Mer eller mindre underförstått angav man att vapenexportkontrollen var viktig för att det var ju vapnen som dödar i krig och konflikter. Men är det så? Är det inte människor som dödar andra människor vid konflikter här i världen? Vapnen är ju bara redskapen och har man inte tillgång till svenska vapen så skulle man ha använt sig av något annat!

Vi bör kanske fundera om även på denna fråga och återföra den till vad den egentligen handlar om och var moralen egentligen finns - och det är inte på någon svensk myndighetsuppgift! Vi har ju en tendens att till och med nu att hänföra svåra samhällsfrågor till myndigheter i stället för att var och en själv får tillfälle att reagera och själv ta ansvar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar