tisdag 20 april 2010

Nya tider kräver nytt tänkande

Det förekommer en hel del debatter om försvaret - trots allt. Men de flesta har dessvärre mest grundtanken, att det var bättre förr. Och det kanske det var i många avseenden, men det betyder inte att vi på något sätt borde återskapa gårdagens försvar, som det dessvärre ofta mer eller mindre öppet argumenteras för.

Vi befinner oss nu i en annan och betydligt mera komplicerad internationaliserad värld och vi ingår i EU. I dagarna för Ryssland och NATO diskussioner om hur de ska kunna samverka bättre och man upptäcker alltfler gemensamma intressen. Det är inom det strategiska området, som vi behöver tänka nytt och det handlar till stor del om just det - nationella intressen. Det kunde vi egentligen aldrig göra under det kalla kriget, för då hade vi ju omedelbart hamnat i den situationen, att vi måste erkänna att våra nationella intressen sammanföll med västsidans och det fick man ju inte ens knysta om, för det stod i direkt motsatsförhållande mot vår officiella säkerhetspolitik, neutralitetspolitiken.

En följd av den förändrade strategiska situationen är att vi håller på att gå över till ett insatsförsvar och ett sådant har inte alls samma uppgifter som det gamla mobilisernade invasionsförsvaret, som i sin alltmer utrerade form egentligen var föråldrat redan i mitten av 1960-talet, då kanske endast en strategisk kupp var det enda som vi borde förberett oss på.

Ett insatsförsvar ska fungera idag och på dagens konfliktnivå för att motverka alla tendenser till eskalering. I solidaritetsinriktningen ligger att vi ska göra detta tillsammans med våra grannar. Det är kanske kvintesensen av dagens strategiska inriktning, men det behövs fortfarande mycket tänkande om hur vår nationella säkerhet ska utformas och det verkar inte ha kommit ut så mycket sådant tänkande än.

Mera som en lustifikation, kanske, men britterna är mera vana vid att hantera ett insatsförsvar och i anslutning till dagens vulkanaska över Europa, sätter britterna in två hangarfartyg för att bistå sina medborgare med transport hem till sina öar från det av aska isolerade Europa!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar