fredag 23 april 2010

"I bergen finns inga herrar"

Igår presenterade den finländska journalisten Anna-Lena Laurén sin bok med den titeln. Den djupa och omfattande kunskapen och erfarenheten från Nordkaukasus och Georgien, som hon lagt fram i sin bok, borde bli lite mer känd även i Sverige. Våra allmänna kunskaper om regionen präglas ju kanske mera av fördomar än av kännedom om den många gånger komplicerade verkligheten.

Området kan möjligen kallas för en etnisk mosaik, men den är kanske alltför enkelt för folkslagen i området utgör snarare ett virrvarr av befolkningsgrupper och klaner. Att sedan grannarna traditionellt varit och fortfarande är varandras dödsfiender, gör ju inte området enklare att förstå. Insikten om detta var inte som omfattande vid georgienkriget 2008 heller. Då fick man i västliga media snarare intrycket av att den enhetliga georgiska nationen drabbats av rysk aggression, men så var det verkligen inte alls. Det var snarare så att ett folkslag kacheterna i centrala Georgien, trodde sig få stöd mot sina fiender osseterna och abchserna av en stormakt. I det nu aktuella fallet var det USA, som skulle lämna sitt stöd, för så har det traditionellt varit i regionen de senaste 2 500 åren! Ett bergsfolk eller klangruppering skaffar sig på något sätt stöd från en stormakt och kan då bekämpa sina lokala grannar- så har det gått till. Att stormakterna under årens lopp varit greker, perser, tatarer, mongoler, ottomaner och ryssar kan man lätt finna i historien och nu var det alltså USA, som skulle spela den rollen.

Flera av deltagarna i gårdagens seminarium kunde nu konstatera, att mycket av nyhetsrapporteringen från kriget fabricerades i Tbilisi och i flera fall förekom en ren falsifiering av nyheterna, som såldes till västliga media - inte minst till CNN - och det skapade en falsk bild av konflikten på många håll; inklusive Sverige. Ryssarna försökte på sitt vanliga sätt samla journalister och ackreditera dem till gemensamma och ordnade besök, som naturligtvis tog lång tid att administrera och genomföra och det medförde att den ryska versionen egentligen aldrig kom i tryck eller i radio och TV förrän alldeles för sent och då intresset för konflikten kanske helt försvunnit. Eller för att citera en av deltagarna: "Ryssarna är mästare på att skjuta sig själv i foten!"

Så är det nog! Och så kanske det också blir i anslutning till ett kommande evenemang i den nordkaukasiska regionen - vinter-OS i Sotji 2014. Sotji ligger i ett område, som tidigare befolkades av tjekesser - närmare bestämt västtjerkesserna - och man kan förmoda att de kommer att utnyttja möjligheterna att framträda mer eller mindre våldsamt då världens uppmärksamhet riktas mot OS. Tjerkesserna var på sin tid minst lika krigiska som tjetjenerna, men de var framför allt kända som duktiga ryttare! Tjetjenerna var ju, som kanske inte alla vet, främst kända som framstående dansörer! Det sker en hel del i regionen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar