lördag 10 april 2010

Knäpp på näsan

Det nu annonserade beslutet om att anskaffa helikoptrar direkt "från hyllan", som det ofta kallas i litet nedsättande syfte, är ju ovanligt vettigt. Det är ju inte först 2017 som vi behöver helikoptrar för sjuktransport, Medivac som det kallas på nysvenska. Behovet har ju funnits sedan länge och kom i en blixtbelysning, då en svensk grupp besköts och två officerare omkom. Det är ju nu det behövs helikoptrar i operationsområdet och inte om ytterligare 7 år!

Vad som inte kommenteras i media är att det ju är ett betydande underbetyg till hela den försvarsmateriella administrationen, som ju finns kvar ganska oreformerad sedan det kalla krigets tid. Det är kanske så att slutsatsen av det nya beslutet om helikopteranskaffning egentligen borde handla om att vår försvarsadministration behöver förändras i grunden. Möjligen kunde försvarsgrenar med egna materielkommandon vara en form som ligger närmare dagens behov än den gamla ärvda från förr!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar