lördag 6 februari 2010

Städad Östersjö?

I veckans Uppdrag granskning "avslöjades" det att sovjetiskt kärn- och eventuellt också gasavfall hade dumpats till sjöss också i den svenska ekonomiska zonen. Jag tror att det faktiskt är rimligt att tro att så verkligen skett. Att det förnekas av nuvarande ryska företrädare eller att det skulle finnas skriftliga bevis i ärendet ligger i sakens natur. Om man vet lite om hur problem löstes på låg nivå i Sovjetunionen och utan att det rapporterades till högre instans, så är uppgifterna inte alls särskilt egendomliga - även om de skulle vara så för en svensk betraktare. Så gick det till i Sovjetunionen, för så fungerar en enpartidiktatur.

Frågan om vad som ska göras är kanske lite enklare. Jag tycker att Sverige skulle samla en konferens om vad som kan tänkas städas upp från Östersjöns botten. Ett brett, marint samarbete för att öka säkerheten till sjöss är ju ett allmänt svenskt önskemål och här kunde det dessutom få inslag av den solidaritet, som vi ju uttalat ska utsträcka för att öka säkerheten inom ramen för Lissabonavtalet. Det finns sedan gammalt en hel del dumpad ammunition - gamla tyska gasgranater från världskrigen - på flera ställen och en ordentlig kartläggning skulle nog vara bra för många. Om man sedan ska bärga något får bli en följdfråga. Det finns ju dessutom flera sekler av skeppsvrak, som kanske innehåller väl så farliga ämnen, även om kärnvapensopor antagligen kan ha en särskild betydelse för Östersjöns vatten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar