fredag 12 februari 2010

Östersjön- morgondagens Persiska vik?

I senaste numret av Officerstidningen skriver Tommy Jeppsson om Östersjöns nya och ökade strategiska betydelse. Sjötrafiken beräknas bli fördubblad inom de närmaste fem åren och oljetransporterna kommer att fyrdubblas under samma tid. Mycket av den tillkommande sjötrafiken kommer alldeles naturligt att passera genom den svenska ekonomiska zonen och vi kommer därför att få en intensiv internationell sjötrafik inom vad som är ett svenskt ansvarsområde. Samtidigt måste vi förstås vara på det klara med, att detta också kommer att attrahera olika illegala eller rent av terroristiska element. Närheten det Ryssland och alla de terrorgrupper som där finns borde kanske uppmärksammas bättre. Och det är vi som har ansvaret för vår ekonomiska zon och ingen annan.

Slutsatsen är alldeles klar. Vi måste få till en snabb förstärkning av våra övervaknings- och ingripanderesurser till sjöss, så att vi kan svara upp för den säkerhet som sjötrafiken i vårt närområde kräver. Det är faktiskt en del av EU säkerhetsstrategi. Vi kanske till och med skulle utöka våra möjligheter att ingripa genom att etablera en s.k. angränsande zon i enlighet med den gällande folkrätten?

Men framför allt måste vi ganska snart skaffa oss en betydlig förstärkning av våra möjligheter att vara närvarande med insatsberedda fartyg. Det behövs ett betydande tillskott med uthålliga övervaknings- eller patrullfartyg och det illa kvickt, så vi slipper alldeles onödiga säkerhetshot av de typer som vi idag kan se i Persiska viken. Sjötrafiken kommer att öka ganska snart och kanske redan när den internationella konjunkturen börjar vända. Kanske kunde patrullfartyg byggas lite enklare än Visbykorvetterna och tillsammans med Kustbevakningenen och kanske tillsammans med andra Östersjöstater- varför inte exempelvis Polen, Estland och Lettland, som står inför liknande utmaningar?

Det vore väl ett bra EU-projekt och där Sverige kunde ta täten !

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar