tisdag 23 februari 2010

Ett bräckligt samhälle

Den senaste veckans snöoväder sätter fingret på ett samhällsproblem, som vi ganska snart måste försöka lösa på ett bättre sätt än idag. Vårt samhälle är alltför sårbart för även ganska triviala påkänningar som ett snöoväder. En allvarlig aspekt på detta är att vårt moderna samhälle också är känsligt för olika typer av allvarliga manipulationer eller, i värsta fall, för terroristattacker. Det är kanske en slutsats vi borde dra av denna veckas snö - inte bara hur resenärers resegarantier ska vara utformade.

Fast det finns ju en transportgren, som faktiskt fungerar precis som vanligt och det är sjötransporterna!

Sjötrafiken försvåras visserligen av isen till havs, men lastfartygen kommer faktiskt fram med hjälp av isbrytare. Tänk om sjötrafiken upphörde! Då skulle dagens snöproblem te sig ganska små för vårt samhälles försörjning och funktionalitet, trots allt.

Under svåra isvintrar var det för övrigt ganska vanligt med strejk för högre löner inom det finska isbrytarsystemet, som ju måste vara civilt enligt fredsbestämmelserna. Även i det avseendet gjorde vi oss mera sårbara, då vår isbrytarflotta blev civilbemannad. Vi får väl se om det håller fram i mitten av mars eller om de nu civila svenska isbrytarbesättningarna kommer att passa på enligt finsk modell!

Och självklart ska militär personal hjälpa till med snöskottningen i samhällets tjänst!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar