måndag 15 februari 2010

Mera på Östersjöns botten

Trelleborgsfartyget s/s Sten Sture försvann en januarinatt 1947 på resa med kol från Gdansk till Helsingborg. Vid sjöförklaringen trodde man sig veta, att fartyget gått på en mina någonstans öster om Bornholm och att alla därvid omkommit. Det kom därför som något av en överraskning, att vraket påträffades 1997 och väl inne på polskt vatten och inte alls, där man antagit vid sjöförklaringen 1947. Enligt uppgift ska nu polackerna dyka på vraket, som ligger på babords sida och har stora skador i överbyggnaden, vilket ju kan tyda på att hon inte alls gått på en mina, utan kan ha sänkts på annat sätt. Borde vi inte försöka få reda på det även i Sverige, för det finns fortfarande några svenskar som lever i okunnighet om deras anhörigas öde på havet en mörk januarinatt för drygt 60 år sedan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar