söndag 28 februari 2010

Händer det något?

Före årsskiftet frågade jag på annat håll om det inte borde börja hända något inom Försvarsmakten, så att ett insatsförsvar var etablerat senast till 2014. Det verkar, trots att regeringens skrivelse till Försvarsmakten är ganska tydlig, inte hända så särskilt mycket.

Det enda som hittills hänt verkar vara att man tagit fram ett förslag om att omorganisera Högkvarteret. Det är väl det slutliga beviset på att man där inte längre har någon kontakt med verkligheten!

Traditionen att man sitter i Högkvarteret och "producerar" verkar förlamande, för det är inte där som det bedrivs verksamhet på förbandsnivå. Om det ska hända något - och det ganska snart - så bör förbandschefer utnämnas, så att de själva kan börja formera sina förband. Det kan faktiskt ingen centralbyråkrat på Lidingövägen åstadkomma - oberoende av hur Högkvarteret är organiserat. Det behövs snarare innovatörer på gräsrotsnivå.

Samtidigt kräver vår solidaritetspolitik, att det redan nu inleds verksamheter på flera håll och tillsammans med våra grannar. Det är på det sättet vi tillsammans ska möta framtida hot. Fast det verkar fortfarande ligga utanför den ännu rådande tankesfären inom alltför stora delar av Försvarsmakten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar