tisdag 10 november 2009

Stärk vårt försvar

Det förekommer ganska ofta, att intresserade debattörer argumenterar för att vi måste förstärka vårt försvar. Oftast har man kanske inte direkt någon bärande strategisk idé bakom ett sådant, ganska allmänt, önskemål. I värsta fall handlar det bara om att man vill återställa en gammal och omodern försvarsorganisation för att upprätthålla en slags trygghetsillusion. Jag tror att det är båda farligt och ganska ogenomtänkt.

Jag anser snarare att vi bör försöka se på verkligheten och med det som utgångspunkt försöka bedöma vad för slags försvar Sverige skulle kunna behöva för framtiden. Om detta tror jag det kan bli en ganska omfattande debatt, men låt mig nu - och i ganska begränsad form- lämna ett förslag. Jag har ju tidigare skrivit om att sjöfarten kommer att öka ordentligt i Östersjön. De fartyg som då kommer att röra sig i vårt närområde, kommer förstås samtidigt att kunna bli ett mål för olika typer av terroristattacker. Vi har ju redan sett exemplet Arctic Sea nu i somras. Varifrån kom attacken? Vem driver redan idag sådan verksamhet så nära oss? Ännu svårare är kanske sedan: Varför upptäckte inte den svenska sjöbevakningen vad som hände och vilka resurser hade man att ingripa med?

Att sedan en framtida mer eller mindre fientlig aktion mot sjöfarten på Östersjön med mycket stor sannolikhet kommer att innebära en allvarlig miljökatastrof, gör inte frågan enklare, men visst vore det på plats att redan nu förstärka vår maritima övervakning och möjligheterna till ingripanden till sjöss. Här finns det plats för initiativ från reelt försvarsvänliga krafter i samhället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar