tisdag 9 juli 2013

En bättre strategi

ÖB hotade redan förra året med att han skulle lägga ner en försvarsgren, om Försvarsmakten inte fick ett ökat anslag och eftersom marinen i praktiken ju redan är nedlagd så är valmöjligheten ju ganska begränsad. Men det finns bättre lösningar. Minska på den stora centrala administrationen i stället och sänk beredskapen för de förband och enheter som bara har uppgifter i krig och inte i dagens ganska lugna omvärld. På det sättet skulle vi säkert kunna öka vår förmåga att möta hot mot vår suveränitet idag och motverka riskerna för vår säkerhet i morgon

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar